KETENTUAN

aP = a . a . a . a . . . . . . . . . . . . . . . . . sampai p faktor

(a dinamakan bilangan pokok, p dinamakan pangkat atau eksponen)

SIFAT-SIFAT

1. ap . aq = ap + q

5. a0 = 1

2. ap . aq = ap - q

6. a - p = 1/ap

3. (ap)q = apq 7. am/n = nÖ(am)
4. (a.b)p = ap . bp

contoh:

 1. 3pq+q . 32p)/(3pq+p . 32q) = (3pq+q+2p)/(3pq+p+2q) = 3p-q

 2. (0,0001)-1 Ö0,04 = (10-4)-1(0,2) = (104)(0,2) = 2000

 3. (0,5)2 + 1/5Ö32 + 3Ö0,125 = 0,25 + 1/2 + 0,5 = 1,25
  [ket : 32 = 25 ; 0,125 = (0,5)3 ]

 4. Apabila p = 16 dan q = 27, maka

  2p-1/2 - 3p0 + q4/3 = 2(24)-1/2 - 3(24)0 + (33)4/3
  = 2(2-2) - 3(1) + 34 = 2-1 -3(1) + 81
  = 1/2 - 3 + 81 = 78 1/2

Kode Iklan anda yang ingin ada di sebelah kiri disini
Kode Iklan anda yang ingin ada di sebelah kanan disini

Other Articlevisit the following website islamic.net Make Smart Berita Bola