Hubungan/relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B.

A. SEBUAH RELASI R TERDIRI DARI:
 1. Himpunan A
 2. Himpunan B
 3. Sebuah kalimat terbuka P(x,y) yang menyatakan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B.
  Dimana x bersesuaian dengan a Î A dengan y bersesuaian dengan b Î B.
  ® Bila P(a,b) betul maka a berelasi dengan b. Ditulis a R b
  ® Bila tidak demikian maka a R b
B. SEBUAH RELASI DAPAT DINYATAKAN DENGAN:
 1. Himpunan Pasangan Berurutan (a,b)
 2. Kalimat terbuka P(x,y)
 3. Diagram cartesius ( diagram A x B )
 4. Diagram panah

  ® bila R adalah sebuah relasi, maka himpunan dari relasi ini adalah:

  R = {(a,b) ½ a Î A; b Î B; P(a,b) adalah betul}

  Ket: Jika A=B, maka P(x,y) mendefinisikan sebuah relasi di dalam A.

  contoh :

  R = (A,B, P(x,y))
  A = {2,3,4}
  B = {3,4,5,6}
  P(x,y) menyatakan x pembagi y

  Himpunan penyelesaian relasi ini adalah

  a. Himpunan pasangan berurutan

  R = {(2,4), (2,6), (3,3), (3,6), (4,4)}
RELASI INVERS

Setiap Relasi dari A ke B, mempunyai relasi R-1 dari B ke A yang didefinisikan sebagai

R-1 = {(b,a) ½ (a,b) Î R}

contoh:

A = {1,2,3}; B = {a,b}
R = {(1,a), (1,b), (3,a)} relasi dari A ke B
R-1 = {(a,1), (b,1), (a,3)} relasi invers dari B ke A

DOMAIN DAN RANGE

Domain (daerah asal) dari suatu relasi R adalah himpunan elemen pertama dari pasangan berurutan elemen R.

Domain = { a ½ a Î A, (a,b) Î R }

Range (daerah hasil) dari suatu relasi R adalah himpunan elemen kedua dari pasangan berurutan elemen R.

Range = {b ½ b Î B, (a,b) Î R}

contoh:

A = {1,2,3,4} ; B = {a,b,c}
R = {(2,a) ; (4,a) ; (4,c)}
Domain = {2,4}
Range = {a,c}

Kode Iklan anda yang ingin ada di sebelah kiri disini
Kode Iklan anda yang ingin ada di sebelah kanan disini

Other Articlevisit the following website islamic.net Make Smart Berita Bola